Juhendamised

Juhendamised (osaline nimekiri, lisandused ja parandused on teretulnud):

Magistriõpe – lõpetanud

Perekonnanimi Eesnimi Töö teema Lõpetamise aasta 
Parmakson Priit Projekti riskide juhtimine ja modelleerimine 1993
Niit Katrin Andmete kvaliteet Eesti rahvastikuregistris ja selle parendamine 1994
Treu Tõnu Tehnoloogia ja kvaliteedijuhtimine Eesti tarkvarafirmades 1994
Rahe Katrin Piiranguid kasutav masinõpe mittetäielikel näidetel

1997

Treu

Annika

Andmebaasiohjesüsteemid ja nende valiku metoodika

1997

Ifinedo

Princely Emili

Web Site Quality and Testing

2000

Freudenthal

Margus

Personaalsed turvakeskkonnad

2001

Kärner

Jürgen

Vahekihi tehnoloogia valik ning üleminek mitmekihilisele arhitektuurile

2001

Kljubin

Aleksander

An organization-centric approach to viewing adaptation in complex adaptive systems

2002

Vassiljev Stanislav Populatsiooni kestus ja juurdepääs ressurssidele virtuaalses maailmas 2004
Nisamedtinov Ilhan XML-tehnoloogiate juurutamise spetsiifika 2004
Luga Andres Panga teavitussüsteemi projekteerimine ja realisatsioon 2004
Manuilov Konstantin Olemasolevate rakenduste migratsioon .NET veebiteenusteks: praktilised sammud, probleemid ja lahendused 2004
Velizhanin Aleksei Uudiste analüüsi süsteemid finantsasutustele 2004
Saluvee Meelis Veebiteenustel baseeruv ja kasutajaagendi abil integreeritud akrediteerimisalase teabe infosüsteem 2005
Veesaar-Kurg Kadi Rahandusministeeriumi ärianalüüsi süsteemi tehnilise arhitektuuri disain 2005
Ennus Raul Tarkvara arenduse standard (riigiasutuse näitel) 2005
Tammsaar Katri V eebipõhiste avalike teenuste kasutatavuse tõstmine 2006
Tammäe Kadri Vabavaralised sisuhaldussüsteemid ja kodulehtede kvaliteet 2006
Sädem Ulvi Elioni testprotsessi välja töötamine TPI ja TIM mudelite põhjal 2006
Haljas Elar Inimkapitali hindamissüsteemi analüüs 2007
Mubarakshina Natalja Veebisaidi kasutatavuse testimine ja hindamine avaliku sektori veebisaitide näitel 2007
Tshaikin Jevgeni Tööpakkumise leidmise infosüsteem 2007
Viikmaa Carol Adapteeruv testimine kutsesobivuse hindamisel 2007
Vohta Jüri Ettevõtte X reliisi protsessi analüüs ITIL’i baasil 2007
Luts Vello SOX nõuded ja protsess ABB AS infosüsteemi näitel 2008
Sui Rando Ärireeglite süsteem organisatsioonis 2008
Jürves Natalia Oracle Discoverer vahendi kasutamise protseduursete reeglite väljatöötamine Hansapanga näitel 2008
Tolstouhhov Jevgeni Conceptual analysis and development of the user interface framework 2008
Vladimirova Tatjana ISO 9001:2000 standardi juurutamine AS Andmevara Süsteemiarenduse divisjoni näitel 2008
Gerassimova Alina Standardiseeritud ERP erilahendus Eesti väikeettevõtetele Microsoft Dynamics NAV platvormil 2008
Shestajev Artjom Arvutikomponentide valiku ekspertsüsteem 2008
Latõshev Aleksandr Performance Testing of E-Commerce Applications 2008
Puus Piret Tarkvara taaskasutusmetoodikate rakendamise juhtumianalüüs 2008
Samsonova Anastassia Värbamissüsteemi intelligentse mooduli analüüs 2008
Teearu Villu Finantstarkvara arenduse probleemide analüüs 2009
Pivovarov Dmitri Customer Churn Prediction on Low Quality Data Using Data Mining 2009
Petrov Anton Norby Telecom AS-i VoIP infrastruktuuri turvaaudit ISKE metoodika baasil 2009
Napits Grete Testlugude disaini reeglite defineerimine Skype’i näitel 2009
Gruzdeva Marina Kohtute Infosüsteemi (KIS) probleemid ja ettepanekud edasiarendusele 2009
Kruusma

Tatjana

Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi veebilehekülje arendamine 2010
Maksimenko

Jana

Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi andmebaasi arendamine 2010
Kuningas

Henri-Rene

RIK nõuete analüüsi praktikate parendamine KIS praktikate näite põhjal 2010
Viira

Leela

Vastuvõtutestide protsessi parendamine Swedbankis 2010
Shefer

Nadezhda

Test process improvement in a software development company X 2010
Kase

Janno

ISKE nõuetele vastava infoturbe dokumentatsiooni osaline loomine Eesti Haigekassas 2010
Urman

Kärt

AS Helmes analüütikute töö standardiseerimine 2010
Monso

Janne

Veebilehtede mahu ja allalaadimiskiiruse optimeerimine 2010
Khudoleeva

Inna

Poe andmebaasi arendamine 2010
Blinov

Aleksandr

Andmebaasi rakenduse migratsioon ühelt platvormilt teisele 2010
Antonova

Polina

Võlakontode haldussüsteemi testimine Sampo Pangas 2010
Jaakre

Eero

Efektiivset funktsionaalset testimist toetava testkeskkonna arendamise metoodika ning juhtumianalüüs Swedbank AS näitel 2011
Pavlov

Nikolai

Riskihaldus Skype Mobile kvaliteedi tagamise protsessis (TLÜ) 2011
Sülla

Merilin

Väikese ja keskmise suurusega kohaliku omavalitsuse võimekus rakendada ISKE-t 2011
Vali

Ingmar

Piiriüleste kinnisvaratehingute registreerimise süsteem 2011
Oja

Irena

IT teenuste probleemihalduse protsessi realiseerimine ITIL baasil Elioni Ettevõtete AS-is 2011
Tõnts

Merilin

AS Webmedia Group kompetentsimudeli loomine vanemanalüütiku rollile 2011
Metsvahi

Ene

Tegevuskava, protsessikirjeldused ja ettepanekud SMIT arendustegevuse parendamiseks 2011
Lepp

Arvi

Projekti X regressioonitestimise mahu vähendamine 2012
Vask

Alan

ISKE meetmete rakendamine Statistikaameti tarkvara arenduses 2012
Leinfeld

Agu

Küpsusmudelite kasutamine Eesti avaliku sektori IKT käitluses, arenduses ja juhtimises 2012
Puusep

Viljam

RAISE spetsifikatsioonikeele ja C-sharp keele võimaluste võrdlus valdkonnamudelite spetsifitseerimisel 2012
Järve

Rita

Asutuse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste lahenduste talituspidevuse planeerimine Eesti Töötukassa näitel 2012
Merila

Ats

Google otsingumootori optimeerimine 2012
Reimann

Ave

Eesti suurettevõtete IT kontrollikeskkonna analüüs finantsauditi IT toe põhjal 2013
Üprus

Jane

Oracle E-Business Suite uuendamise testimine Swedbankis müügireskontro näitel 2013
Uukkivi

Kristi

BDOC 2.0 profiilile vastava digitaalallkirja valideerimise nõuded ja testimine 2013
Kaljulaid

Maarja

DEFINING THE BUSINESS SYSTEM OWNER ROLE ON SWEDBANK EXAMPLE 2013
Haug

Pille

Ärianalüüsi andmete mõtte efektiivne esitamine Skype koolituse töölaua projekti näitel 2013
Tsõgankova

Svetlana

Testing a complex web system using hybrid test automation approach 2013
Metsmaa

Toomas

Metoodika ISKE baasil lõppkasutajate poliitikate tegemiseks 2013
Mulina

Viktoria

Õppeinfosüsteemi efektiivsuse hindamine Tallinna Tehnikaülikooli näitel 2013
Bauer

Stanislav

Upgrade of automation testing environment of web based services in Organization X 2014
Dvinskihh

Ksenija

ID-kaardi baastarkvara teekide automatiseeritud regressioonitestimise raamistiku edasiarendus 2014
Karolin

Natalie

Telekommunikatsiooni ettevõtte tootepakkumiste ärireeglite haldussüsteemi realiseerimine kasutades Drools reeglimootorit 2014
Karolin

Peeter

Elioni toodete valdkonna veebiteenuste parendamine 2014
Kulla

Kaia

Data Documentation Initiative standardi kasutuselevõtt Statistikaametis 2014
Rüga

Rauno

Algoritmi ja ekspertsüsteemi arendus piltide tekstituvastuseks 2014
Tikk

Mihkel

Avaandmete rakendamine Eesti avalikus sektoris 2014
Kütt

Kaido

Vabavaralise koodiga dokumendihaldustarkvara Delta platvormivahetuse analüüs 2014
Roost

Irina

Klienditoe töö automatiseerimine Directo OÜ näitel 2014
Trifonov

Vadim

Mobiilimaksed kasutajat autentimata: juhtumianalüüs Swedbanki näitel 2014
Licht

Nelli

Scrum testimisprotsessi struktureerimine Ignite OÜ näitel 2015
Hanson

Ruth

Modera IT teenuste halduse parendamisest 2015
Aravina

Margarita

Developing Methods for Analysis and Evaluation of Regression Testing Process 2016
Jürimaa

Villu

Ravitööd toetava infosüsteemi reeglipõhine otsustustoe tugisüsteem 2016

Bakalauruse-diplomiõpe – lõpetanud (alates 2002)

Perekonnanimi

Eesnimi

Töö teema

Lõpetamise aasta

Abramov

Sergei

Projekt “Eisphere”

2002

Ivanova

Alla

Tarkvara agendid ja nende turve

2002

Kolga

Rene

Automatiseeritud jõudlustestimine

2002

Lepik

Toomas

Viisaregistri auditi kavandamine selleks kasutatud metoodikate analüüsiga

2002

Mihkelson

Raini

Infoturbe riskide juhtimine EV Siseministeeriumi näitel

2002

Nesvetajev

Andrei

Esimesed sammud efektiivseks testimiseks

2002

Reinpõld

Risto

Grupiotsustusel põhinev tudengite hindamissüsteem

2002

Taravkova

Jekaterina

Veebisaitide üldised nõudmised ja testimissüsteemid

2002

Vassiljev

Stanislav

Terrorism agentide maailmas

2002

Harina

Ljudmila

Rämpsposti vastaste vahendite võrdlev analüüs

2003

Jürves

Natalia 

Oracle Human Resources Management System juurutamise projekt Hansapanga näitel

2003

Nellis

Vadim

Töötajate tunnusjoonte võrdlemise süsteem Hierarhilise Analüüsi Meetodi alusel

2003

Shishkov

Andrei

Testimise korraldus

2003

Veske

Julia

XP-metoodika kasutamise eelised ja probleemid

2003

Sädem

Ulvi

Sisuhaldussüsteemi testimine

2003

Antonova Polina Ekspertsüsteemid meditsiinis 2004
Raja Riin Testimisvahendid erinevat tüüpi rakendustele 2004
Arno Jevgenia CRM edasiarendamine Tallinna Masinatehases 2004
Kalu Aivo Asutuse turvapoliitika koostamine: Välisministeeriumi näitel 2004
Juhkov Arvo Jõhvi e-linn 2004
Iljin Anton Lokaliseerimise testimine 2004
Lillep

Kaidi

Tarkvara testimise automatiseerimine 2004
Tuisk Anneli Skype’i testimisprotsessi automatiseerimine 2004
Zinovjev Andrei Pakkumiste ja tellimuste vormistamise süsteemi testimine 2004
Luhari Martin IT riigihangete pakkumiste koostamise tugisüsteem (AS Siemens naitel) 2004
Visse Andre Süsteemihalduslahenduse rakendamine ettevõttes Radiolinja Eesti AS 2004
Alas

Risto

Testipõhise arenduse tasuvusest tarkvaraprojektides

2005
Bolotov

Jevgeni

Autorentimise süsteemi testimine

2005
Gornostajev

Andrei

Korteriühistu elektrooniline haldussüsteem (arvete funktsionaalse allsüsteemi näitel)

2005
Kuzmina

Jekaterina

Ekspertsüsteemide kasutamine telemeditsiinis

2005
Tamm

Toomas

Pihuarvutite valikuportaal

2005
Visnapuu Marily IS auditi tugitarkvara võrdlev analüüs 2005
Yalonetsky Yaron “Hansa Financial” süsteemi testimine 2005
Takis Jaana Väikeelamu SCADA (System Control and Data Acquisition) 2005
Terno

Maris

OÜ Saar Poll küsitluste infosüsteemi strateegiline analüüs 2006
Stranberg

Anti

Analüüsivõimalustega CRM süsteem EMT-s 2006
Lillemets

Leela

Testimisprotsessi parendamine Hansapangas 2006
Leesi

Indrek

Tallinna ja Tartu osakonna vahelise süsteemi loomine 2006
Zhiburtovitsh

Julia

Web Editori testimine 2006
Savchenko

Olesja

Software Automated Testing 2006
Nigol

Triin

Testimisprotsessi parendamine automatiseerimise abil Hansapanga näitel 2006
Kempi

Indrek

Testimissüsteemi uuendamine 2006
Leimann

Ragnar

Infotehnoloogiliste protsesside funktsioonisiire (IBM-i klientide näitel) 2006
Rennig

Valli

Tarkvara testimise automatiseerimine ilma programmeerimata kasutades õiget metoodikat 2006
Fjodorova

Elina

"Favoriit keskus" programmi testimine 2006
Leedo

Kristiina

MRP-tarkvara juurutusprotsess ettevõtte X näitel 2006
Laumets

Anneli

Kvaliteedi tagamine hajusas tarkvara arendusprotsessis 2006
Loderaud

Mihkel

R essursihaldustarkvara funktsionaalne analüüs trükikoja näite varal 2006
Tarend

Ave

Uuriv testimine ja selle rakendamine Hansapanga näitel 2006
Tähiste

Jane

Ärireeglite haldamissüsteemid ja iLog JRules 6 2006
Zabolotny

Ivan

Development of an expert system for water qualitative and quantitative analysis by it’s spectral fluorescence signatures 2007
Novikova

Anna

Väärtpaberikontode hooldustasude arvutamise ja debiteerimise süsteemi testimine Hansapangas 2007
Kuusk

Jüri

Kinnisvarafirma infosüsteem analüüsiprotsessi toetuseks 2007
Poom

Indrek

Finantsauditi IT toe kontseptsiooni loomine keskmise suurusega ettevõtetele MS Dynamics AX näitel 2007
Roots

Alo

Arvutifirmade e-poodide kasutusmugavuse ja kasutajasõbralikkuse testimine 2007
Ester

Märten

Süsteemide integratsioon Skype Tarkvaraarenduse näitel 2008
Kauts

Marek-Andres

Eesti .ee maatunnusega tippdomeeni haldamise korra uuendamine 2010
Jõesoo

Kadri

Kõnekeskuse kõnede intensiivsuse määramine ja agentide arvu optimeerimine Swedbanki näitel 2010
Karming

Triinu

Elioni automaattestimise raamistiku täiendamine 2011
Rjadnev-Meristo

Rahel

Skaleeritavuse hindamine ja mõõtmine BrowserBite näitel 2012
Datsko

Valeria

TDriver ja selle testimisvahendite liideste kasutatavuse analüüs 2012
Horm

Ivari

Vaba tarkvara kasutamine võrguteenuste osutamisel Tallinna munitsipaalkoolides 2012

Doktoriõpe – lõpetanud

Perekonnanimi

Eesnimi

Töö teema

Lõpetamise aasta 

Nahar 

Nazmun  Global Electronic Commerce Process: Business-To-Business 1999
Tshahhirov

Ilja Security Protocols Analysis in the Computational Model – Dependency Flow Graphs-Based Approach 2008
Piho

Gunnar

Archetypes Based Techniques for Development of Domains, Requirements and Software. Towards LIMS Software Factory

2011