Tarkvara protsessid, kvaliteet, standardid (IDX 5721, IDX5722)

NB! Kursus muutub 2018.a. sügisel. Uus kursus on aadressil https://ained.ttu.ee/.  Järgnev tekst on arhiiv. 

…………………………………………………….

Jaak Tepandi, Stanislav Vassiljev, Jekaterina Ivask, Pille Haug, TTÜ tarkvarateaduse instituut

Kursuse info, konspekt ja korralduse materjalid on Moodle’s, kursus “Software quality (Tarkvara kvaliteet)”.

Kursuse sisu – vt Tarkvara kvaliteet ja standardid. Kursuse konspekt. Sisu areneb, viimane konspekti versioon on kättesaadav eksamisessiooni alguseks.

Eksamieeldused, iseseisvad tööd, tähtajad, hindamine jm kursuse korraldus – vt Kursuse korraldus. See on esialgne tekst vähemalt loengutes ja harjutustes läbitud teemade ulatuses. Selle aasta iseseisvad tööd erinevad oluliselt eelmiste aastate töödest.

Konspektis on ka viited lisamaterjalidele.

Ingliskeelsed slaidid ja muud materjalid saab kätte ülalt menüüst lehel “Software quality”.

Harjutus – testimine programmi teksti põhjal: juhend ja kaks näidet juhendiga kasutamiseks: time.py ja unittest_arith.py.

Harjutus – funktsionaalne testimine.

Harjutus – Selenium.

Harjutus – Canoo WebTest.

Harjutus – jMeter.

Harjutus – tarkvara arendusmaksumuse hindamine.

Harjutus – Fault trees and TopEvent FTA 2016 .